Varför reagerade Saudiarabien?


Experter och opinionsbildare ställer sig alltjämt frågande till varför Saudiarabien reagerade så hårt. Oenigheten om vad som fick landet att kalla hem sin ambassadör är total. Någon menar att det beror på vapenavtalet, någon annan att det handlar om kritiken mot mänskliga rättigheter. Hur som helst, Sverige behöver inte Saudiarabien och det finns inget skäl för regeringen att be om ursäkt. Vi är generellt sett för flata mot stater som begår brott mot grundläggande principer om mänskliga rättigheter. Det är Saudiarabien och arabstaterna som behöver moderniseras, inte Sverige som behöver anpassa sig till medeltida traditioner.

+ There are no comments

Add yours