Varför kapitalister fortsätter att “luras” av konjunkturcykeln


Enligt den österrikiska konjunkturcykelteorin (ABCT) leder centralbankers artificiella sänkningar av räntan till en snedfördelning av resurser eftersom företag påbörjar diverse investeringsprojekt som – innan sänkning av räntorna – inte kunde ses betraktas som lönsamma. Denna snedfördelning av resurser brukar beskrivas som en högkonjunktur. Som regel upptäcker affärsmän sina misstag så fort som centralbanken – som var ansvarig för den artificiella sänkningen av räntan – byter fot och därmed stoppar kapitalexpansionen och orsakar en lågkonjunktur.

+ There are no comments

Add yours