Varför bränner Italien sitt avfall i Sverige?


Debatten mellan Avfall Sveriges Weine Wiqvist och Anders Wijkman i Aktuellt handlade om det rimliga i att Sverige importerar avfall från resten av Europa. Men debatten blir för en utomstående rätt obegriplig om man inte förklarar varför Sverige har en komparativ fördel i avfallsförbränning. Borde det inte vara lättare att bränna avfallet i Italien? Förklaringen, läs gärna min och Sven-Olof Daunfeldts rapport om kommunala bolag här, är rätt intressant. Sverige är ett land med kallt klimat och har därför ett väl utbyggt fjärrvärmenät. Detta gör det möjligt att ta tillvara energin som uppstår när man bränner sopor mer effektivt än om man tvingas använda turbiner.

+ There are no comments

Add yours