Varför är det skatt på el?


Sveriges elproduktion är uteslutande förnyelsebar. Varför har vi skatt på miljövänlig förnyelsebar el? Sveriges elproduktion består till större delen av vattenkraft och kärnkraft, som ingetdera kan sägas släppas ut fossil CO2 i nämnvärda mängder per MWh. Till detta kommer vindkraften och en hel del biobränsledriven kraftvärme. Trots detta betalar elkonsumenterna straffskatt på el. Korrekt utfört ska förstås producenterna av elen belastas med miljöskatter för fossila bränslen. Inte konsumenterna.

+ There are no comments

Add yours