Vårdens övergrepp mörkas


Medscape har gjort en stor enkät bland läkare i Europa och USA. Den koncentrerar sig på läkarens förhållande till patienten och beslut om vårdinsatser. Det visar sig, föga förvånande att amerikanska läkare är väsentligt mer öppna för att lyssna till patientens önskemål och låta det inverka på beslut om vård. Europeiska läkare är mer självsvåldiga i synen på patient och vård.
Förtydligat uttryckt ses amerikanska patienter som subjekt med egen vilja och egen rätt till sin kropp, sin vård och sina beslut. Europeiska patienter betraktas som objekt som utan egen talan vilka ska utsättas för vårdens expertis.

+ There are no comments

Add yours