Var ska svenska Utopia byggas?


Bloggrannen Johan Westerholm på Ledarsidorna.se konstaterar att Boverket säger att det behöver byggas ett nytt Stockholm de kommande elva åren, för att möta behovet av bostäder. Men var ska denna nya stad, som Westerholm kallar Utopia, ligga? Westerholm: “Boverket, som tidigare varit väl försiktiga, talar sedan några timmar om att det nu krävs ett nytt Stockholm – runt 470 000 bostäder och att det på tillkommer all annan infrastruktur. […] En helt ny stad i Stockholms storlek. Med gator, skolor, torg, bibliotek, sjukhus och äldreboenden måste byggas. På elva år. Utan att en enda penna lämnat pennstället idag. Utan att en enda planprocess har inletts.”

+ There are no comments

Add yours