Vår naturliga miljö – varandra


Yuval Harrari kallar i sin bok Sapiens vår tid för en permanent revolution. Vad han menar med det är att om jordbruksrevolutionen och den industriella revolutionen förändrade människans levnadsbetingelser har vi själva genomgått ett flertal sådana tekniska, medicinska och logistiska revolutioner under vår livstid. Eftersom de gått allt snabbare har vi bara inte hunnit se dem verka ut i sin helhet. Vi vet idag att med effektivare solenergi och mer forskningsanslag till medicinens framkant går det på riktigt att skissa upp hur en icke-dödlig självförsörjande rymdorganism kan se ut. Visst att det är långt bort, men det går att rita vägbeskrivningen dit.