Var börjar rättvisan?


Rättvisa är att få en opartisk rättegång baserad på fakta. Insamling av fakta sker förutsättningslöst och likaledes opartiskt. Det råder en separation mellan den dömande myndigheten och den våldsutövande. Lagarna är välskrivna och väl motiverade utifrån principer om rätt, rättvisa och logik. Lagarna lyder under en välskriven grundlag och söker aldrig åsidosätta grundlagens skydd för de elementära reglerna för medborgarnas samvaro med varandra och med staten. Denna grundlag skyddar i första hand frihet och rättigheter, i synnerhet negativa rättigheter.

+ There are no comments

Add yours