Välgörenhet och skatteavdrag


Jag påmindes idag om att regeringen siktar på att ta bort skatteavdraget för gåvor till vissa (av staten godkända..) organisationer. Detta kommer ofelbart att leda till att miljontals kronor kommer att gå till den ineffektiva staten istället för till de (relativt) effektiva välgörenhetsorganisationerna. Alltså även om staten skulle ta på sig att göra exakt samma saker som Röda Korset, Läkare utan gränser osv gör idag och även om totalsumman till ”välgörenhet” skulle vara densamma skulle slutresultatet bli att mindre pengar går till att hjälpa människor som behöver hjälp och mer pengar till byråkrater.

+ There are no comments

Add yours