Våldsdebatten: Vilka är offren för våldet?


I våldsdebatten diskuteras det volymer och vissa grupperingar vill väldigt gärna peka ut grupper i samhället som gärningsmän. Men ingen verkar tala om offren och vilka dessa är enligt statistiken.Återigen baserar sig datat i detta inlägg på BRÅ:s och SCB:s trygghetsenkät, med 12 000 respondenter och handlar om tidsintervallet 2012 – 2013.Sammanfattningsvis är offren för våld unga män, och som konsekvens av detta lägre utbildade och studenter. Grovt vårdkrävande våld verkar oftare drabba personer med utländsk bakgrund. Bästa sättet att undvika att bli utsatt för våld är att bli äldre, och gärna bilda familj då sammanboende är mindre utsatta för våld än singlar.

+ There are no comments

Add yours