Våldsdebatten: De faktiska vårdfallen har minskat tydligt sedan 2007


Antalet personer per capita som vårdas i sjukvården på grund av övergrepp av annan person (misshandel, mordförsök, våldtäkter etc) har minskat kraftigt sedan 2007, med tre undantag utanför storstadslänen. Eftersom Tino Sanandaji valde att redovisa statistik fram till 2007 och av någon anledning inte redovisade siffror sedan 2007, redovisar jag nedan datat från Socialstyrelsens databas.

+ There are no comments

Add yours