Vägen framåt är smal och lokal


Så, nu har vi provat detta med central stordrift, rationaliserad kultur, minoriteters exklusiva rättighetsanspråk och större värde [trots mantrat om allas lika värde]; provat att vi alla utser representanter som skall bestämma över oss i vårt ställe och att såväl rätten till som effekten av självskydd är en nullitet.