Vad skyddar oss mot majoritetens tyranni?


Onsdagen den 15/9 höll riksdag och regering i samarbete ett heldagsseminarium om demokratins genombrott, utveckling och framtid. Anledningen är att det i år är 100 år sedan demokratins införande i Sverige.