Vad skulle hända om BankID gick ner en längre tid?


Sveriges myndigheter är allt mer beroende av BankID och Mobilt BankID för att erbjuda sina tjänster som tjugofyratimmarsmyndigheter. Fast vad skulle hända om BankID går ner av t ex en IT-attack, vilket inte är osannolikt? För några år sedan gick Danmarks motsvarighet till BankID ner efter en denial-of-service-attack, dvs ett överbelastningsangrepp. Systemet var nere i tre dagar och ingen autentisering som förutsatte systemet fungerade under dessa dagar. Danskarna har sedan dess gjort stora investeringar för att kunna hantera överbelastningsangrepp.

+ There are no comments

Add yours