Vad nazisterna lånade från Marx


Utdrag ur Ludwig von Mises ”Omnipotent Government” — Nazisterna uppfann inte polylogismen. De utvecklade endast sin egen variant av den.

+ There are no comments

Add yours