Vad ger staten legitimitet?


Statsmakten har i alla tider haft extraordinära befogenheter. Den har rätt att ta dina pengar, förfarandet kallas för skatt. Staten kan också stifta lagar, och dessa måste vi alla följa, annars kan statsmakten kräva oss på böter, eller sätta oss i fängelse. Om vi spjärnar emot, och vägrar betala och dessutom försöker försvara oss, då finns det en risk att statens tjänstemän (polisen) skjuter oss. Det är det här som kallas för våldsmonopolet. Staten är den enda instans som får bruka våld.

+ There are no comments

Add yours