Vad frihetsmarscherna handlar om


Eller åtminstone borde handla om. Till viss del gör de det, men det borde kunna beskrivas tydligare både av och för exempelvis media och den allmänhet som inte vaknat.