Vad får du egentligen kritisera?


“För att ta reda på vilka som verkligen härskar över ett samhälle, behöver du bara ställa dig denna fråga: Vem är det jag inte får kritisera?” Detta citat har tillskrivits upplysningsfilosofen Voltaire och är ett ganska intressant och tänkvärt faktum som klingar kusligt bekant för oss idag.