Vad betyder BNP för Per Capita?


Det har uppstått en livlig diskussion mellan invandringsvänner och invandringskritiska krafter. Den handlar om huruvida en stor invandring har positiv eller negativ effekt på Sveriges ekonomi. De som är invandringskritiska lyfter fram BNP per capita och pekar på att detta mått ser ut att utvecklas långsamt under åren som kommer. Andra pekar på tillväxten, som ser ut att bli hög, och lyfter fram det ojusterade BNP-måttet. Inget av måtten säger särskilt mycket som hur det går för Per Capita – alltså den genomsnittlige medborgaren. Att det kommer ett antal personer till Sverige som har det sämre ställt än Per Capita behöver inte påverka honom det minsta.

+ There are no comments

Add yours