Vad är den libertarianska ståndpunkten i invandringsfrågan?


Martin Eriksson och Boris Benulic diskuterade i lördagens radio bubbla om vad den definitiva libertarianska positionen är i invandringsfrågan. De presenterade dels rena faktafrågor som de menar att en libertariansk hållning behöver ha med i sin världsbild samt vad för rättigheter någon har att ta sig över en statlig gräns och vad för politik staten bör föra.

+ There are no comments

Add yours