Vad är Basel III?


För läsare av bloggen kanske vissa termer känns obekanta. Tänkte därför förklara vissa begrepp som ofta används. Först ut är Basel III – den internationella överenskommelse som styr minimikrav på kapital i banker.

+ There are no comments

Add yours