Väck lokalpatriotismen


Så långt kyrkklockan hörs, så långt sträcker sig mitt land. Det skulle kunna beskriva begreppet lokalpatriotism, det vill säga kärleken till hembygden eller socknen. I Italien finns ett specifikt begrepp för denna audiovisuella beskrivning: kampanilism, vilket etymologiskt kommer från just kyrktornet (’campanile’ = kampanil).