Vaccinpass en fråga om frihet eller medicinsk diktatur?


Frihet är ett svårdefinierat begrepp. Alla har en syn på vad frihet är. Vad som är fritt för mig är inte fritt för dig. Alla politiska rörelser från vänster till höger använder frihet som ett slagord, men med olika underförstådda innebörd.

+ There are no comments

Add yours