Utrikessocialism


Bör världen oroa sig för ett land med ett BNP per capita som ligger mellan Montenegros och Botswana, och samtidigt har en kris i befolkningsfrågan?