Utbildning och sysselsättning bland flyktingarna


Det pågår ett gräl mellan invandringskritiker och invandringspositiva om vilken genomsnittlig utbildningsnivå som flyktingarna som kommer till Sverige har – väldigt låg eller väldigt hög. Det intressanta är att tesen om att de har låg utbildning också innebär att de lyckas bättre än förväntat – för sysselsättningsgraden är ju densamma i vilket fall som helst. Och tesen om att de har hög utbildning innebär indirekt att de lyckas sämre än förväntat – givet deras utbildningsnivå.

+ There are no comments

Add yours