Utan kärnkraft behöver Sverige just nu importera nästan 7x vindkraften


Det är lite småkallt, eller vinter som det också heter, i Sverige just nu. När den svenska kärnkraften är nedlagd efter 2020, utan ersättningsreaktorer, skulle landet vid rådande väderlek behöva importera nästan sju gånger vindkraftsproduktionen. […] Till detta ska upp till 10% av vattenkraften läggas ner, eller i rådande stund 10% av 12 501 MW, dvs ytterligare en total vindkraftsproduktion. Detta så att hobbyisterna sportfiskarna ska få uppleva 1700-talets vattendrag, som ingen idag levande person någonsin upplevt.

+ There are no comments

Add yours