Urbaniseringsmyten: Nu flyr svenskarna Stockholms kommun


2014 gjorde svenskar (definition: de som bor i Sverige) i Stockholm det samma som i Göteborg. Man flyttar helt enkelt från staden, trots allt tjat om urbaniseringen. Att Stockholms kommun har ett inflyttningsnetto beror enbart på invandring från utlandet. Förra året var inrikes flyttningsnetto för Göteborg som bekant -277 personer. Stockholms kommun hängde på detta och den sedan tidigare vikande trenden byttes till ett inrikes flyttningsnetto på -567 personer.

+ There are no comments

Add yours