Urbaniseringsmyten – inflyttningen till Stockholm faller


Urbaniseringen påstås pågå i en aldrig förr skådad takt, och att landsbygden överges, men det är i själva verket en myt. Den trend som flera gånger visats här på bloggen, med fallande inflyttning till våra storstäder, fortsätter. Till Stor-Stockholm var inflyttningen under 2014 den lägsta sedan 2005. För själva Stockholms kommun och Göteborg var den rent av negativ, med utflyttning. Jag pratar här om inrikes inflyttning. Alltså personer boende i Sverige, som flyttar till eller från våra storstäder. Ska man tala om urbanisering så måste man titta på rörelserna inom Sverige, och där förekommer det inte någon nämnvärd inflyttning till storstäderna.

+ There are no comments

Add yours