Upphovsrättsdirektivet: EU-kommissionen på väg att svika sina löften om artikel 17 och uppladdningsfilter?


I sommar skall EU:s nya upphovsrättsdirektiv vara implementerat i medlemsstaternas lagstiftning. Oredan är stor – speciellt när det gäller den kontroversiella artikel 17 (tidigare artikel 13) som kommer att tvinga fram uppladdningsfilter.