Uppdatering angående Mänskligt handlande


För ett år sedan lyckades vi samla in femtiotusen kronor för översättandet av Human Action. Det var väldigt många generösa människor som gick samman och möjliggjorde detta projekt. Sedan dess har vi arbetat väldigt mycket (så mycket att en som redigerar enbart arbetat halvtid för att ha tid) med översättningen och med redigeringen av det material vi fått från översättaren.

+ There are no comments

Add yours