UK: Staten använder kommersiell persondata för att påverka befolkningens beteende


Enligt en studie från the Scottish Center for Crime and Justice Research använder brittiska myndigheter kommersiell persondata från Big Tech för att påverka hur människor beter sig.