Tyskland utökar användning av »Bundestrojaner«


Den tyska förbundsdagen (Bundestag) har beslutat att utöka användningen av hemlig dataavläsning, så kallade Bundestrojaner.