Tyskland och demografin


Har tidigare påpekat att medelhavsländerna behöver ett stort befolkningstillskott. Med en fertilitet som ligger runt 1,3 kommer dessa länder annars att krympa påtagligt. Det jag inte tog upp i det inlägget var att även Tyskland har en väldigt låg fertilitet. Av diagrammet till höger framgår att Tyskland har en av lägsta fertilitetstalen i EU och faktiskt i hela världen. Hur påverkar det landets beslut att frångå Dublinförordningen och ta emot hundratusentals flyktingar? Fokus har satts på Tysklands historiska erfarenheter av nazism och rasism, men en alternativ förklaring till landets öppenhet skulle kunna vara de demografiska utmaningar som man står inför.

+ There are no comments

Add yours