Två år i Limbo


Sverige kommer förmodligen att under de två kommande åren befinna sig i ett politiskt vakuum. Dels har vi en handlingsförlamad regering utan mandat i riksdagen, och dels har vi en opposition som inte vill ta makten då de inser att de inte hinner städa upp under de två återstående åren, och följdaktligen kommer att ha sämre utgångspunkt inför valet 2018.
Grundproblemet är Sverigedemokraterna. Inget av de två traditionella politiska blocken vill egentligen stödja sig på dem, med rädsla för att brunmålas och utpekas som rasister.

+ There are no comments

Add yours