Turkiska armén är lojal med NATO


Mycket intressant intervju med den turkiske journalisten Yavuz Baydar. Han påpekar att den turkiska armén uttalat sitt stöd för NATO. Och i Turkiet är försvaret mycket mer än ett särintresse  det är en maktfaktor. Han pekar också på den turkiska regeringens återkommande strategiska misstag i syrienfrågan. Det här är ett perspektiv man ofta missar i svenska medier. Militären är en stat i staten och utgör en begränsning för regeringens handlingsfrihet. Detta är en intressant effekt av NATO-medlemskapet som man inte tänker på  utan Turkiet i NATO hade landet kanske redan lagt sig i syrienkrisen med militära medel.

+ There are no comments

Add yours