Tro och vetande


En sak som är påfallande märklig när man följer den amerikanska debatten om klimathotet är att det är de vanligtvis vidskepliga, alltså praktiserande kristna, som inte tror på klimathotet. Medan det å andra sidan är de som hyllar vetenskap, och därmed förkastar religion och vidskepelse, som tror på klimathotet. Vad kan det finnas för rim och reson i det? Kan det vara att alla människor har någon slags irrationell tro, det är bara föremålet för villfarelsen som varierar? Eller kan det vara så att de praktiserande kristna också skulle kunna vara klimathotstroende? Om det inte vore för första budet, Du skall inga andra Gudar hava!

+ There are no comments

Add yours