Totalitarism eller “Det nya normala”?


Tecknen i skyn är många. Krav på social distansering medborgarna emellan. “Håll ut och håll avstånd” trummas överallt in i det allmänna medvetandet. Pandemirelaterade och godtyckliga inskränkningar i våra grundlagsskyddade fri och rättigheter. En allestädes närvarande offentlig värdegrundsindoktrinering av medborgarna från förskolenivå och uppåt.