Torbjörn Hållös felslut om Sveriges ekonomi


Noterade att LO:s chefsekonom på Twitter påstod att den ekonomiska utvecklingen i Sverige varit sämre än i omvärlden. Som stöd för sitt påstående hade han ett diagram som visar att Sverige har sämre utveckling än Italien, Storbritannien, Polen, Frankrike och Tyskland. Jag har stött på den här paradoxen tidigare. Till saken hör att reallöneutvecklingen har varit bättre i Sverige än i de nämnda länderna – med undantag för Polen som startar från en lägre nivå.

+ There are no comments

Add yours