Tjugoen av världens 24 sämsta banker finns i EU


Undrar ni varför börsen faller i dag igen? Jag också. Det närmaste jag kommer en förklaring är situationen i den europeiska bankväsendet. Insikten om att eurokrisen alls inte är över börjar sprida sig. Räntenivåerna i PIIGS-länderna stiger. Och vi misstänker starkt ett samband med situationen i en av Italiens största banker i kombination med nya EU-regler om hur man ska rädda banker på obestånd. Tjugoen av världens tjugofyra sämsta banker råkar ligga i EU. […] EU har ett stort antal zoombiebanker som inte fyller den funktion i ekonomin som en bank är tänkt att fylla. De fungerar i princip som soptippar för EU-ländernas statsobligationer.

+ There are no comments

Add yours