Tjänstesamhällets individualism


Att tänka korporativt börjar med att högakta sin kultur, känna samhörighet med sina egna och se det större sammanhanget, snarare än den nutid vi lever i. En politiker som inte förstår sin historia kan heller inte förstå sin samtid och är därför inte värdig att skapa andras framtid. Det ligger otroligt mycket visdom i den enkla meningen.