Tillväxten i USA drivs av invandring


Arbetskraftsdeltagandet i USA är nu det lägsta sedan 1975. Det är ett episkt misslyckande för amerikansk näringspolitik. Den negativa utvecklingen beror på att allt färre i de mest produktiva åldrarna (25-54) arbetar. Enligt Federal Reserve i Atlanta beror det på att många inte vill arbeta. Och då kommer vi osökt till frågan – varför vill de inte arbeta?

+ There are no comments

Add yours