Tillväxt: Japan vs Sverige


En kort jämförelse mellan Sverige och Japans BNP-tillväxt kan vara på sin plats. Både Sverige och Japan tappade snabbt i tillväxt från 60-talet och framåt, men man hanterade 90-talskriserna olika. Sverige valde att gneta ner sina skulder och vände sedan tillväxtkurvorna. Japan stagnerade istället och lät skulderna skena. Inte ens IT-bubblan gav Japan någon ekonomisk skjuts. En väg framåt för den som vill stagnera en ekonomi och låsa den i låg- eller rent av nolltillväxt, är att bygga upp ett skuldberg.

+ There are no comments

Add yours