The Fourth Revolution


John Micklethwait och Adrian Woolridge har skrivit en bok om kapptävlingen mellan världens stater att förnya statens roll. Det gäller såväl demokratier som andra styresskick. De gör sin analys utifrån något slags liberal kapitalistisk ansats. John verkar vara britt och Adrian amerikan. Båda skriver för The Economist. Tyvärr verkar de ha kärat ner sig i den svenska modellen, något som jag inte ser som en framkomlig väg för att möta framtidens krav från medborgarna. I mina ögon har den svenska modellen redan visat sig vara en återvändsgränd.

+ There are no comments

Add yours