Terrorhotnivå 4


Som ingen missat har hotnivån för terrordåd höjts till hög, nivå 4/5. Det finns information här som inte myndigheterna går ut med och som jag därmed inte tänker gå vidare med själv heller. Nivå fyra betyder i princip att det finns ett känt specifikt hot, men inte i tid och plats. Mediakällor pekar ut en 25-årig jihadretur, men det är att betrakta som rykten.

+ There are no comments

Add yours