Terrorangrepp är ett militärt angrepp


Blir lite konfunderad över diskussionen kring beredskapspolisen och beredskapen inför eventuella terroristangrepp mot Sverige. Ett terrorangrepp är ett militärt angrepp mot Sverige – kanske med militära vapen – och det är därför något som bör mötas och samordnas av försvaret. Hemvärnet utgör mer än hälften av Sveriges försvarskapacitet och har den ledningskapacitet som krävs i en krissituation.

+ There are no comments

Add yours