Taskspelare i politiken


Förr var taskspelare en nedsättande, om än allmän, beteckning på skådespelare och allehanda underhållare. De tillmättes ingen betydelse, gavs inget inflytande i politik eller andra samhällspåverkande beslut. Visst kunde teaterstycken, ballader och annat innehålla samhällskritik, men direkta krav på hur politiken skulle utformas var otänkbart. Idag figurerar allehanda taskspelare som kravmaskiner samt förmedlare av politiska idéer och ideologier.

+ There are no comments

Add yours