Tänk 20 år framåt – tänk produktivitet


En vanlig missuppfattning bland icke-ekonomer är att man kan lösa kortsiktiga ekonomiska problem genom att förbättra produktiviteten. Vi hör ofta tankar om att vi måste stimulera nyföretagande och innovationer som ett medel för att lyfta tillväxten på kort sikt. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Åtgärder som på sikt gör att ekonomin skapar mer värde leder ibland på kort sikt till att antalet arbetade timmar minskar. Och antalet arbetade timmar är i allt väsentligt den faktor som styr ekonomins utveckling på upp till tjugo års sikt.

+ There are no comments

Add yours