Ta kontroll över din egen mediekonsumtion


Sluta titta på SVT. Lyssna inte heller på SR. Uteslut så mycket det går ur ditt liv media som helt eller partiellt lever på presstöd eller skattepengar på annat sätt. Låt inte dina barn konsumera SVT annat än under ditt överinseende och endast i de fall där folkuppfostringsmaskinen inte är påslagen.