Sveriges polisbudget i bottenskiktet i EU/EES


Sveriges polisväsende är kraftigt underfinansierat och hittas i bottenskiktet inom EU och EES. […] Nu när rikspolischefen begär ökade anslag för att kunna anställa 2 500 poliser och 1 600 civilanställda kan det vara intressant att titta på hur lite man lägger på polisen i Sverige. Endast 0.6% av BNP går till polisen, mot 1.0% som snitt i EU. Det är fullt möjligt att Sverige på den gamla DDR-Sverigetiden, när vi isolerade oss mot omvärlden klarade oss på de här nivåerna. Fast sedan EU-inträdet har omvärlden mer och mer krupit över sundet och sedan kört eller åkt rakt över Öresundsbron. Med globaliseringen bör rimligtvis även svenska polisen anpassas efter internationella förhållanden.

+ There are no comments

Add yours