Sveriges ekonomi katastrofal – räntan sänks till 0%


Riksbanken sänker sin styrränta, reporäntan, till 0%. Sveriges ekonomi har fastnat i KPI-deflation och med nollränta är Riksbankens räntevapen att betrakta som uttömt. Krisen i svensk ekonomi är alltså att betrakta som värre än under den akuta finanskrisen 2008 – 2009. Den nya sk räntebanan talar nu om nollräntor fram till år 2016, då det kan bli aktuellt att höja räntan igen.

+ There are no comments

Add yours